Resultaten Enquete Verkeersoverlast Dorpskern

Aanleiding

Het kan soms best druk zijn met verkeer in onze oude dorpskern. Vaak gaat dat goed maar de dorpsraad hoort geregeld geluiden of ontvangt klachten. De klachten gaan over snelheid van verkeer, trillingen door zwaar verkeer of auto’s die soms op de meest onmogelijke plekken parkeren. In dat licht lijkt het zinvol om eens te inventariseren hoe groot de overlast is en of er wellicht iets aan gedaan kan worden indien daar behoefte aan is.
Om bovengenoemde te onderzoeken hebben we een vragenlijst ontwikkeld in de vorm van een enquête. In de enquête stellen we een aantal vragen en bieden we de ruimte om uw mening te geven of zelf voorstellen te doen.

Deze enquête is verspreid in de oude dorpskern en bewoners hebben in april ’23 hun mening kunnen geven. De resultaten van de enquête kunt u hierbij vinden.

Vervolgstappen

De resultaten laten wat ons betreft zien dat er onder de bewoners draagvlak is om maatregelen te nemen. Met name op het vlak van snel & zwaar verkeer en gebrek aan parkeerplekken lijkt er draagvlak voor maatregelen.

We willen deze resultaten graag overdragen aan de gemeente maar daarbij ook een voorstel hebben voor maatregelen die bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Maatregelen moeten op een breder draagvlak kunnen rekenen en ook werkbaar en haalbaar zijn voor de andere gebruikers van de oude dorpskern. Agrarisch verkeer heeft vaak geen andere optie dan door het dorp te rijden en de winkels moeten ook bevoorraad worden.

Gespreksavond eind augustus

Daarom willen we een avond organiseren om deze resultaten en mogelijke maatregelen verder te bespreken met bewoners van de oude dorpskern en andere belanghebbenden. Gezien vakantie van leden van de dorpsraad mikken we erop deze avond eind augustus te organiseren. Nog even geduld dus en we zullen deze avond aankondigen in het Rondje Kockengen.

Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op: info@dorpsraadkockengen.nl