Waterpeil

Het waterpeil is een belangrijk aandachtspunt in Kockengen. In 2014 hebben we stevige wateroverlast gehad die tot grootschalig ingrijpen heeft geleidt met Kockengen Waterproof. De waterstand en de waterhuishouding blijft een continue punt van aandacht voor Kockengen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente of waterschap.

Heeft u wateroverlast of ziet u punten van verbetering? Neem dan vooral contact op met de dorpsraad.