Het Sociale Leven in Kockengen

VERENIGINGEN

Ons dorp Kockengen heeft een bloeiend verenigingsleven , er zijn wel meer dan 25 verenigingen/clubs , de clubs vanuit de kerken nog niet eens meegerekend. Elke club/vereniging hetzij groot ;hetzij  klein, heeft haar bestaansrecht  in de loop der tijden opgebouwd. Sommigen zijn opgeheven cq gefuseerd. Nieuwkomer is de Polsstokverspringen vereniging (2019)  Verder heeft Kockengen:

Veel clubs organiseren meer dan alleen hun eigen sportactiviteiten. Zo wordt er her en der in het dorp geklaverjast onder de paraplu van een club. Zwembad de Koet is in 1996 voor het symbolische bedrag van 1 gulden van de gemeente gekocht; Stichting de Koet houdt het nu al 25 jaar financieel draaiende met onder anderen ieder jaar het befaamde Koetstock muziekfestival waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Koet.

Voetbalvereniging Kockengen organiseerde in het verleden jaarlijks de befaamde fancy-fairs ; ooit was er ook nog eens “het paal zitten “zolang mogelijk op een paal(palen) zitten die langs de Voorstraat in de Bijleveld waren geslagen. Een zeer bekend voorzitter was Nic Hilhorst. Naar hem is ook de huidige accommodatie vernoemd : Sportpark Nic Hilhorst. Zijn zoon Fons volgde hem op als voorzitter in 1991 en is nu ook al weer 30 jaar voorzitter. Opvallend is wel dat clubs als ze geen bestuursleden kunnen vinden binnen hun eigen club snel putten uit de nieuwkomers in het dorp.

Zo overkwam het de schrijver van dit artikel toen ik in 1970 met het niet officiële voetbalclubje uit Portengen , Portengica geheten, met nog 15 andere Portengenezen me aanmeldde bij VV Kockengen.Binnen no time werd ik secretaris van de club  en was VVK  15 leden rijker :een compleet elftal. Hetzelfde gebeurde toen ik in 1974 trouwde en in Kockengen dorp kwam wonen: ook binnen no time werd ik de Oranjevereniging in getrokken eerst als secretaris en vanaf 1996 ook nog met de functies penningmeester en voorzitter.

 • Korfbalvereniging ESDO
 • Tennisclub Kockengen
 • LBNK, wielrennen en buitensporten, badmintonclub.
 • Wik Tafeltennis, Volleybalvereniging
 • EHBO vereniging, Biljartvereniging
 • Vogelvereniging
 • IJsclub Nooitgedacht
 • IJsclub Kockengen
 • IJsclub de Volharding (Portengen)
 • Vrouwenvereniging Lydia
 • Vrouwenvereniging de Passage (gestopt)nu samen met Kamerik –Damclub (slapend bestaan, gestopt)
 • Jeugdclub het Honk
 • Winkeliersvereniging
 • Gemengd Zangkoor Excelsior
 • Zangkoor Rooms Katholieke Kerk
 • Fanfare ’77 nu Kockengens Blazers Ensemble en Melodyband’77
 • Joel’76 Jeugd onder elkaar
 • CPJ Plattelandsjongeren
 • Oranjevereniging
 • Zwembad de Koet
 • VVK Voetbalvereniging Kockengen
 • Natuurgroep Kockengen
 • Popkoor Encore

Faciliteiten

Het voorzieningenniveau in Kockengen is hoog. Kockengen heeft een eigen huisartsenpraktijk die gevestigd is in Overdorp en waar ook de apotheek gevestigd is.

Er is ook een tandartspraktijk op de Dreef en een fysiopraktijk in het oude postkantoor.

Op de Kerkweg is er nog een pedicure praktijk.

En natuurlijk hebben we ons eigen bejaardentehuis Overdorp wat we nu anno 2021 Verzorgingstehuis Overdorp moeten noemen. Vanuit de bevolking wordt Overdorp gesteund door de Vrienden van Overdorp ,een stichting die geld bijeen vergaard voor activiteiten van de bewoners.

Ziekenhuizen in de omgeving zijn in Amsterdam het VU en het AMC. In Utrecht het UMC en in Nieuwegein  Het Antoniusziekenhuis met ook vestigingen in Leidsche Rijn en in Woerden.

Kockengen heeft ook en eigen Post.nl punt bij de Coop. Vroeger hadden we een eigen postkantoor aan het begin van de Kerkweg, gebouwd in 1956, nu in gebruik bij de fysiotherapie.

Ooit hadden we ook nog een soort museum : de oudheidkamer op de zolder van het oude gemeentehuis (periode 1958-1977) waar onder andere allerlei oude voertuigen stonden en oude gebruiksvoorwerpen.

In een dorp hoort een muziekvereniging vond Burgemeester Berentschot in 1977 en die muziekvereniging is er gekomen : Fanfare ’77. Fanfare ’77 is in de loop der jaren opgesplitst in : Het Kockengens blazersensemble en de Melodyband 1977. Het is en blijft mooi als bij speciale gelegenheden er een eigen muziekvereniging  speelt.

Een goede faciliteit is ook de mooie sporthal die we hebben. Ooit was er één gebouwd in de 60er jaren maar die was na 30 jaar gedateerd. In overleg met de gemeente Breukelen waar we toen onder vielen is er een nieuwe sporthal gekomen op de plaats van de oude , groter en mooier.

Kockengen heeft ook een eigen brandweerpost op de Sportweg. Deze post voldoet aan de eisen des tijds ; recentelijk rond 2019 is de kazerne aangepast en vergroot.

Ook hebben we een mooi zwembad : de Koet, reeds eerder in dit artikel aangestipt.

Over faciliteiten hebben we in Kockengen zeker niet te klagen.  

Algeheel Dorpsvermaak

De bindende factor voor dorpsfeesten en andere club overstijgende activiteiten is de plaatselijke Oranjevereniging. In vroeger tijden ( 1977 t/m 2003) organiseerde de Oranjevereniging ieder jaar de Kockengense fietsvierdaagse met vaak 3 afstanden , 10 25 of 100 km. In de beginjaren deden er 700 inwoners mee!! Maar met de individualisering (een ieder bepaalt zijn eigen dagindeling) werd het aantal deelnemers ieder jaar minder, waarna de Oranjevereniging daarmee gestopt is.

Hetzelfde is van toepassing op de Kockengense Avondwandelvierdaagse. 10 jaar lang organiseerde Fanfare ’77 dat waarna de Oranjevereniging het overnam. Ook daar de tendens :steeds minder mensen wilden georganiseerd een 4 tal avonden lopen. Ook daar is de Oranjevereniging mee gestopt.

In Kockengen wordt best veel gewandeld maar wel op de tijden dat het de inwoners zelf uitkomt. Beide evenementen zijn er niet meer en zullen ook niet meer terugkomen.

De Oranjevereniging organiseert jaarlijks een groot Oranjefeest op Koningsdag. ;vele jaren alleen maar  vanaf 2017 gezamenlijk met jeugdvereniging het Honk , ESDO en LBNK; Vele jaren waren de feestelijkheden op de Drie Stammenweg , vanaf 2017 op de Sportweg. Wat ook niet meer is is de lampionnenoptocht aan de vooravond van Koningsdag. Ook daar werd het deelnemersaantal ( kinderen en ouders)ieder jaar minder.

In de tachtiger jaren organiseerde de Oranjevereniging op Zaterdagen ook nog grote fietstochten door Nederland met o.a de 5 provinciën-tocht en de Ijsselmeer-tocht.

De Oranjevereniging organiseert ook jaarlijks de 4 mei Dodenherdenking en heeft binding met de Stichting 4-5 mei Stichtse vecht.

Eens in de vijf jaar organiseert de Oranjevereniging op Bevrijdingsdag het 6 wijkenspel.( Sinds 1995)  

Aan organisatiehulp is er geen gebrek bij de Oranjevereniging , een ieder die je vraagt wil wel helpen organiseren, maar voor een bestuursfunctie/papierwerk is niemand in ; daarom liggen met instemming van de Kamer van Koophandel de bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester al sinds 1996 in één hand bij één persoon.

Ook coördineert de Oranjevereniging jaarlijks een bloemenhulde voor hen die geridderd zijn (lintjesregen) Velen in Kockengen hebben in Kockengen een onderscheiding gekregen, die ze ook echt op Koningsdag mogen dragen. Om privacy redenen ( de AVG) mag ik daar niet verder op ingaan. Ook telt Kockengen 1 ereburger ( 2005)

Social Cohesie

We leven  niet meer in een tijd dat alle achterdeuren de hele dag openstonden en iedereen zo naar binnen kon.

Van inbrekers hadden we in de zeventiger jaren nauwelijks gehoord. Dat nu is anno 2021 anders. De bevolking is voorzichtiger maar is nog steeds bereid de ander te helpen.

In de laatste anderhalf jaar , in de Corona tijd was dat goed merkbaar. Waar hulp nodig was ,werd die hulp ook gegeven , vooral ook geïntensiveerd door de kerkelijke achtergrond van bewoners. Nee met onze sociale cohesie is niets mis.

Zelfredzaamheid / Eigen Initiatief

Kockengen is een dorp van doeners. We pakken problemen zelf op. We wachten niet tot de gemeente waartoe we behoren iets gaat doen. Goed voorbeeld daarvan is ons Zwembad de Koet.

Daar worden voortvarend de nodige aanpassingen zelf in gang gezet en verwezenlijkt.

De bevolking heeft het niet zo met de gemeente aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal, vroeger niet toen we bij Breukelen hoorden en nu ook niet nu we bij Stichtse vecht behoren.

Het liefst doppen we onze eigen boontjes !! Gemeente politiek is voor ons de ver van ons bed show.

Een eigen radiozender

Zelfredzaam waren ook enkele Kockenezen  door illegaal radiozenders in de lucht te brengen. Zo was de 1e uitzending vanuit Kockengen op zaterdagavond 10 december 1982 met Radio Heidekrekel, die echter al na 1 uitzending moest zwijgen.

Ook het bloed in Kockengen kruipt waar het niet gaan kan en in de tachtiger jaren waren meer kleine zenders in Kockengen actief.

In 1986 namen 3 Kockenezen een gedurfd initiatief : ze starten een vrij sterke piratenzender met Nederlandstalige muziek: Radio Polderland met z’n geheime zender programma.

Dat illegale station werd ongemoeid gelaten tot 22 mei 1999.

676 uitzendingen in 13 jaar konden ze illegaal doen.

Op 22 mei 1999 liet het Agentschap Telecom weten dat het afgelopen moest zijn. De radiopioniers starten toen het legale traject om te komen tot een legale lokale zender.

Dat lukte en op 1 november 2003  was Radio Polderland weer in de lucht maar nu legaal. Ze bleef tot aan de herindeling op 1 januari 2011 en ging op in RTV Stichtse vecht.

Het aardige is dat de initiatiefnemer van Radio Polderland nu nog iedere zaterdagavond z’n  programma doet op RTV Stichtse vecht wat zowel op Radio als TV gelijktijdig is te volgen. Over doorzetten, zelfredzaamheid gesproken.!!

Waar een klein dorp groot in kan zijn : een eigen radiozender in een tijd ( 1986-1999)dat lokale radio nog amper bestond.!!

ZELFREDZAAMHEID/ZELFINITIATIEF   Guiness book of records

Bij zelfredzaamheid hoort ook zelf initiatief. Iets bedenken om Kockengen op de kaart te krijgen. Op 3 november 1993 deden 4 Kockenezen een poging om het 24 uur treinreizenrecord op hun naam te krijgen  ; en dat lukte ,1324 km werd per spoor afgelegd zonder een station dubbel aan te doen.

Ze kwamen in het Guiness book of records !!

                      -6-

KERKEN

Kockengen is van oudsher een Christelijk dorp. DE zondagsrust wordt  wel in acht genomen, ook al is dat al minder dan vroeger.

Kockengen heeft 5 kerkgenootschappen en daarnaast nog een aantal thuisgemeentes. Thuisgemeentes houden bijeenkomsten op zondag bij iemand thuis met geloofsgenoten.

De 5 kerkgenootschappen hebben allemaal een eigen kerkgebouw en hun eigen samenkomsten.

De Nederlands Hervormde Kerk in de grote Dorpskerk.

De Gereformeerde Kerk in de Kerk op de Dreef. Voor 2002 hadden zij hun kerk in de Nieuwstraat , wat nu Abrona is.

De Rooms Katholieke kerk houdt haar bijeenkomsten in de kerk achter de pastorie op de Voorstraat/hoek Heicop/Pastor Schwenkplein.

Wat jonger van datum is de Hersteld Hervormde Kerk Rehoboth;

Zij houdt haar bijeenkomsten in het opgeknapte voormalige kaaspakhuis aan de Voorstraat 22.

DE Volle Evangelie gemeente houdt haar bijeenkomsten in de nieuwe Kerk aan de sportweg. Dit kerkgebouw is neergezet in 2016 op de plek waar vroeger het Kockengens afvalstation was ondergebracht. Daarvoor hielden zij hun zondagse bijeenkomsten in de Sporthal. Het kerkgenootschap hield haar eerste dienst/bijeenkomst op 5 september 1993.

Naast hun hoofdgebouw( Kerk) hebben de Kerkgenootschappen ook nog  eigen ruimtes ; zo heeft de Hervormde Kerk haar Kerkelijk Centrum de Regenboog aan de Wagendijk.

Ook de beide clubhuizen : Irene en het Lokaal kunnen ingeschakeld worden voor Kerkelijke bijeenkomsten zoals begrafenissen.

Elk kerkgenootschap heeft ook clubs die  met  het kerkgenootschap verbonden zijn. Deze clubs staan niet in het verenigingsoverzicht.

Soms zijn er gezamenlijke  diensten van een paar kerken zoals onder andere met Kerst.

                            -7-

MARKANTE PERSONEN (Kockenezen)  UIT HET VERLEDEN

Geslachten komen , geslachten gaan. Mijn persoonlijke herinneringen  gaan terug naar een aantal mensen die niet meer in leven zijn maar die op mij een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten omdat ze ofwel veel betekend hebben voor de samenleving of op andere wijze opvielen; Het is dus een persoonlijke lijst !!

In willekeurige volgorde gaan mijn gedachten uit naar :

Niek Hilhorst, Ben van Schip, Maarten van Rooien, Vrouw Bos , de vrouw die op hoge leeftijd nog achter een kinderwagen liep, Jan van Wijk , de schillenboer, Mollenvanger Jan de Hoop. Bankier Cor Boer , Smid : Leen van der Pauw.

Bankier en schoenhersteller Gerrit Bolle. Anouschka, de Kunstenares. Groenteboer Zwamborn.

Dokter van Leeuwen , huisarts op de Voorstraat 9

Uit het onderwijs zijn me bijgebleven : Juffrouw van Delden , Meester van Duuren, meester Bakker , meester van Doorn, wethouder Nieuwendijk, veearts Arie Schneider.

De predikanten Ds Zethof en Ds van Eckeveld. Ds Toorenbeek en Pastoor Hollenberg, burgemeester Berentschot en dorpspolitiecommandant Goudriaan.

Ik weet het , de lijst zal niet compleet zijn, maar in mijn herinnering zijn het wel deze mensen die mij bij gebleven zijn. Een ieder zal wel een ander lijstje hebben.

BEZIENSWAARDIGHEDEN EN MONUMENTEN

de 5 kerken in ons dorp

-de rustende boer

-het polderreservaat

-de sportvelden, accommodatie polsstokverspringen

-zwembad de Koet

-oude gemeentehuis op het Kerkplein

-de beide molens ( Teckopse en Spengense molen)

Wilt U als bezoeker van Kockengen sportief zijn dan kunt U wandelen.  Kockengen is gelegen aan de Europese wandelroute E11, ter plaatse ook wel Marskramerpad geheten. Ook ligt Kockengen aan het Floris V-pad, een wandelroute  van Muiden naar Bergen op Zoom.

Bezienswaardig  is ook de historische kern van Kockengen gelegen tussen de Heicop en de Bijleveld. De historische kern van Kockengen is een beschermd dorpsgezicht.

Als rijksmonument in Kockengen zijn aangemerkt  de huizen/percelen :

Korte Kerkweg 1 en 3

Wagendijk  12 15 16 29a 30 36 42 44 45 46 47 50a 55 en 70

Nieuwstraat 2 3 en 20

Portengen 13

Voorstraat 13 14 15 16 17 18 22 25 26 27 en 34

Wagendijk 31 boerderij Aan dorp

Bosdijk 7 , Heicop   9  18 en 19

Kerkplein 1 en Kerkplein 9

==============================================

Gemeentelijke monumenten : 9 stuks.              Driestammenweg 1 en 1a

Nieuwstraat 12/14

Portengen 23

Spengen 3

Voorstraat 25

Wagendijk 9 en 18 en 63 en

Wagendijk ongenummerd bouwjaar 1880 grafmonument H.S. de Bruin.

Ik hoop met dit artikel U wat wegwijs te hebben gemaakt in het mooie Kockengen dat in de zomermaanden door veel toeristen wordt bezocht. Beschouw het als een naslagwerk voor het heden maar ook voor het verleden.

Kockengen heeft U zoveel te bieden.