Korte Update Herinrichting Wagendijk

Periodiek probeert de dorpsraad informatie in te winnen over de voortgang van de herinrichting van de wagendijk. De laatste updates die wij ontvingen staan hieronder. Zie ook de andere berichten in de categorie herinrichting wagendijk.

April 2023

Het ontwerp is verder uitgewerkt rekening houdend met de wensen van aanwonenden. De komende maanden wordt verdiepend onderzoek gedaan naar de fundatie van de bestaande weg (onder het asfalt) waarna de werkzaamheden en de benodigde aanvullende budgetten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.Na vaststelling en beschikbaar komen van het bestek wordt de bestekvoorbereiding opgestart. Informatie over het concrete tijdpad volgt.

Mei 2023

Alle bewoners hebben antwoord gekregen op hun wensen/vragen. Extra budget wordt aangevraagd waarmee de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.Voorafgaand aan de uitvoering wordt een bewonersavond georganiseerd.