Inzamelactie Sint Succes

VRIJGEVIG KOCKENGEN GEEFT € 2500,– EN MAAKT HET SINTERKLAASFEEST DIT JAAR MOGELIJK EN OOK VOOR VOLGEND JAAR IS ER AL AARDIG WAT GELD.

De spontane inzamelactie van een dorpsbewoner heeft € 2500,- opgeleverd. De Sint en zijn Pieten en het organisatie comité zijn vrijwilliger, die kosten niets. Het geld wordt besteed aan snoepgoed voor de kinderen en gemeentelijke kosten ( vergunning o.a.). Allen die hebben bijgedragen namens de kinderen:Hartelijk dank!
Wilt U ook nog iets geven : dat kan en mag. Maak dan € 10,– over op bankrekening NL90 ABNA 054.30.15.319 t.n.v. W.Boele. Alles wat we over hebben dit jaar gaat in de pot voor volgend jaar.