Informatieavond Herinrichting Wagendijk

Op 8 februari 2023 is een eerste informatiebijeenkomst belegd waarin de nieuwe projectleider Johnny Molema samen met de technisch ontwerper (Roeloffs) het 1e concept ontwerp  van de Wagendijk hebben toegelicht. Veel betrokken bewoners van de Wagendijk hebben de kans gegrepen om eens kritisch te kijken naar het plan. Er konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt. Alle opmerkingen en wensen zijn geïnventariseerd en worden met de verkeerskundige van de gemeente besproken.Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de gegeven feedback zullen worden verwerkt en opnieuw ter informatie worden aangeboden. Het hele proces zal lange tijd gaan duren, mede omdat de ondergrond van de dijk een grondige aanpak behoeft om de hele reconstructie duurzaam te laten zijn. Er is toegezegd dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zullen worden over het tijdpad van alle verschillende fasen van planning tot uitvoering.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met: