Gespreksavond Verkeer Oude Dorpskern 30 augustus – Zaal Irene

Eerder dit jaar heeft de dorpsraad een enquête gehouden om in kaart te brengen hoeveel bewoners van de oude dorpskern overlast van verkeer ervaren. Met name op het vlak van snel & zwaar verkeer en gebrek aan parkeerplekken lijkt er een probleem en draagvlak voor maatregelen.

Op onze website vindt u een verslag met de uitkomsten van de enquête. Op deze avond willen wij u informeren over de resultaten van de enquête en mogelijke maatregelen met bewoners en andere belangstellenden uit het dorp bespreken. We hopen maatregelen te vinden die op draagvlak kunnen rekenen en aan de gemeente voorgelegd kunnen worden.

Bent u benieuwd of wilt u meepraten? Kom dan vooral langs op woensdag 30 augustus (aanvang 20:00 uur) in Zaal Irene.