Een (her)start met frisse energie

De dorpsraad is in het coronajaar een aantal leden kwijtgeraakt en was daardoor minder actief. Gelukkig heeft Marc Baks het voorzitterschap op zich kunnen nemen en zijn er 2 nieuwe leden toegetreden. Willem Boele en Richard Oostveen zijn nog steeds lid van de dorpsraad. Met frisse energie gaan we verder in deze samenstelling.

Bij een frisse start hoort ook een nieuwe website. Via deze site en de geijkte kanalen van Kockengen houden wij u graag op de hoogte van wat wij doen en komen wij graag in contact met u.