Categorie: Herinrichting Wagendijk

Korte Update Herinrichting Wagendijk

Periodiek probeert de dorpsraad informatie in te winnen over de voortgang van de herinrichting van de wagendijk. De laatste updates die wij ontvingen staan hieronder. Zie ook de andere berichten in de categorie herinrichting wagendijk. April 2023 Het ontwerp is verder uitgewerkt rekening houdend met de wensen van aanwonenden. De komende maanden wordt verdiepend onderzoek […]

Informatieavond Herinrichting Wagendijk

Op 8 februari 2023 is een eerste informatiebijeenkomst belegd waarin de nieuwe projectleider Johnny Molema samen met de technisch ontwerper (Roeloffs) het 1e concept ontwerp  van de Wagendijk hebben toegelicht. Veel betrokken bewoners van de Wagendijk hebben de kans gegrepen om eens kritisch te kijken naar het plan. Er konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt. Alle opmerkingen en […]