Categorie: Gemeente

Nu online: Kieshulp Kockengen

Weet u nog niet wat u wilt gaan stemmen? Kijk dan nu op de Kieshulp Kockengen. De dorpsraad heeft de 12 partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 7 vragen gesteld over thema’s die leven op en rond ons dorp. De antwoorden van de partijen kunt u nu lezen op onze website.

Informeel bezoek aan Kockengen door burgemeester A. Reinders

Vanmiddag bracht burgemeester Ap Reinders tezamen met gebiedsregisseur Ger-Jan Marsilje een informeel bezoekje aan Kockengen. De bedoeling was om informeel in gesprek te komen met inwoners om te horen hoe zij het leven in Kockengen ervaren.Voor z’n rondtocht had het gezelschap nog een informeel onderhoud met twee leden van de Kockengense dorpsraad : Willem Boele […]

Gemeente publiceert omgevingsvisie

De Gemeente Stichtse Vecht heeft een ontwerp van de omgevingsvisie gepubliceerd. Deze beschrijft hoe de gemeente er in 2040 uit zou moeten zien. Wat de gemeente zegt over de omgevingsvisie: Hoe ziet Stichtse Vecht er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat Stichtse Vecht een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en […]