Auteur: Dick van Egmond

Resultaten Enquete Verkeersoverlast Dorpskern

Aanleiding Het kan soms best druk zijn met verkeer in onze oude dorpskern. Vaak gaat dat goed maar de dorpsraad hoort geregeld geluiden of ontvangt klachten. De klachten gaan over snelheid van verkeer, trillingen door zwaar verkeer of auto’s die soms op de meest onmogelijke plekken parkeren. In dat licht lijkt het zinvol om eens […]

Korte Update Herinrichting Wagendijk

Periodiek probeert de dorpsraad informatie in te winnen over de voortgang van de herinrichting van de wagendijk. De laatste updates die wij ontvingen staan hieronder. Zie ook de andere berichten in de categorie herinrichting wagendijk. April 2023 Het ontwerp is verder uitgewerkt rekening houdend met de wensen van aanwonenden. De komende maanden wordt verdiepend onderzoek […]

Informatieavond Herinrichting Wagendijk

Op 8 februari 2023 is een eerste informatiebijeenkomst belegd waarin de nieuwe projectleider Johnny Molema samen met de technisch ontwerper (Roeloffs) het 1e concept ontwerp  van de Wagendijk hebben toegelicht. Veel betrokken bewoners van de Wagendijk hebben de kans gegrepen om eens kritisch te kijken naar het plan. Er konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt. Alle opmerkingen en […]

Inzamelactie Sint Succes

VRIJGEVIG KOCKENGEN GEEFT € 2500,– EN MAAKT HET SINTERKLAASFEEST DIT JAAR MOGELIJK EN OOK VOOR VOLGEND JAAR IS ER AL AARDIG WAT GELD. De spontane inzamelactie van een dorpsbewoner heeft € 2500,- opgeleverd. De Sint en zijn Pieten en het organisatie comité zijn vrijwilliger, die kosten niets. Het geld wordt besteed aan snoepgoed voor de […]

Nu online: Kieshulp Kockengen

Weet u nog niet wat u wilt gaan stemmen? Kijk dan nu op de Kieshulp Kockengen. De dorpsraad heeft de 12 partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 7 vragen gesteld over thema’s die leven op en rond ons dorp. De antwoorden van de partijen kunt u nu lezen op onze website.

Inventarisatie Overlast Grondwater

De laatste tijd is er veel nieuws over overlast van grondwater. De dorpsraad heeft berichten ontvangen van bewoners die overlast ervaren van water in kruipruimtes. Ook in Rondje Kockengen en RTV Stichtse Vecht was te lezen over grondwateroverlast naar aanleiding van de breuk in het riool aan Koninging Julianaweg recentelijk. Onderzoek Dorpsraad De dorpsraad onderzoekt […]

Een (her)start met frisse energie

De dorpsraad is in het coronajaar een aantal leden kwijtgeraakt en was daardoor minder actief. Gelukkig heeft Marc Baks het voorzitterschap op zich kunnen nemen en zijn er 2 nieuwe leden toegetreden. Willem Boele en Richard Oostveen zijn nog steeds lid van de dorpsraad. Met frisse energie gaan we verder in deze samenstelling. Bij een […]

Informeel bezoek aan Kockengen door burgemeester A. Reinders

Vanmiddag bracht burgemeester Ap Reinders tezamen met gebiedsregisseur Ger-Jan Marsilje een informeel bezoekje aan Kockengen. De bedoeling was om informeel in gesprek te komen met inwoners om te horen hoe zij het leven in Kockengen ervaren.Voor z’n rondtocht had het gezelschap nog een informeel onderhoud met twee leden van de Kockengense dorpsraad : Willem Boele […]

Gemeente publiceert omgevingsvisie

De Gemeente Stichtse Vecht heeft een ontwerp van de omgevingsvisie gepubliceerd. Deze beschrijft hoe de gemeente er in 2040 uit zou moeten zien. Wat de gemeente zegt over de omgevingsvisie: Hoe ziet Stichtse Vecht er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat Stichtse Vecht een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en […]